Kontakt
0948603191

Kontaktujte nás

Kontakty:
Email: info@primadarceky.sk
Telefón: 0948603191

Fakturačná adresa:
Tomáš Šerfőző
Kollárova 1197/48
95201 Vráble

IČO: 50237004
DIČ: 1081336993

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenkého registra: 430-48651.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár