Kontakt
0948603191

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho RAJ HOLDING, s. r. o, článok VI, ktoré sú zverejnené na https://www.darcekovy-raj.sk/obsah/3-obchodne-podmienky.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu RAJ HOLDING, s. r. o , Okružná 884/72,06401 Stará Ľubovňa, info@darcekovy-raj.sk .