Kontakt
0948603191

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho RAJ HOLDING, s. r. o, článok IX, ktoré sú zverejnené na https://www.darcekovy-raj.sk/obsah/3-obchodne-podmienky

2.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (RAJ HOLDING, s. r. o , Okružná 884/72,06401 Stará Ľubovňa)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@darcekovy-raj.sk.